Your address will show here +12 34 56 78
Rapport

Out to sea

Out to Sea är en resande utställning om den snabbt växande översvämningen av plast som hamnar i våra hav. I mars 2017 kom utställningen till Tekniska museet i Stockholm. 


Min roll

Koncept / grafisk design / original

Uppdragsgivare

AtKisson Group